Insert Subiekt GT BOX Win PL

727,00

Opis

Insert Subiekt GT BOX Win PL

Insert: Zarządzanie firmą

InsERT Subiekt GT BOX : System sprzedażyNowoczesny i przyjazny dla użytkownika system sprzedaży z obsługą magazynów.✓ Licencja na trzy stanowiska✓ Wersja sieciowa✓ Trzy miesiące bezpłatnego wsparcia (telefon)Subiekt GT to nowoczesny system sprzedaży stworzony z myślą o firmach, które poszukują sprawnego narzędzia wspomagającego całościową obsługę działu handlowego, sklepu, punktu usługowego, rzemieślniczego, itp.Subiekt GT jest kolejną wersją znanych w Polsce systemów firmy InsERT: Subiekta 4, Subiekta 5 i Subiekta dla Windows. Dzięki bogatej funkcjonalności i prostej, intuicyjnej obsłudze, program sprawdza się w każdej sytuacji. Zastosowane technologie i rozwiązania biznesowe sprawiają, że Subiekt to najczęściej w Polsce wybierany program do wspomagania sprzedaży.Subiekt GT jest sprawnym i szybkim systemem wyposażonym w najnowsze rozwiązania interfejsowe czyniące go programem bardzo ergonomicznym i przyjaznym dla użytkownika. Jednocześnie jego wszechstronność i możliwości konfiguracji czynią go produktem niemal dla każdego.Subiekt GT jest częścią linii InsERT GT, która zawiera również Rachmistrza GT – program do prowadzenia księgowości w formie książki przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego, Rewizora GT – program do prowadzenia księgi handlowej, Gratyfikanta GT – system kadrowo-płacowy oraz Gestora GT – system zarządzania relacjami z klientami. Motor bazy danych zastosowany w programach linii InsERT GT to Microsoft SQL Server 2008 R2, który w bezpłatnej wersji Express Edition jest dostarczany wraz z systemem. Od wersji 1.29 Subiekt GT jest w pełni zgodny z Microsoft SQL Server 2012. Podstawowe możliwości systemu sprzedaży Subiekt GTPełna obsługa wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowychProwadzenie kartoteki kontrahentów, obejmującej również informacje typu CRM; możliwość definiowania rubryk z dodatkowymi informacjamiProwadzenie kartoteki towarów, usług, kompletów i opakowań zwrotnych z rozbudowaną kalkulacją cen (10 poziomów cen sprzedaży, w tym ceny walutowe)Pełny rozdział dokumentów magazynowych i handlowych, pojedyncze lub zbiorcze generowanie faktur do dokumentów WZ itp.; automatyczne generowanie dokumentu WZ do fakturyObsługa przedpłat, płatności kartą kredytową oraz sprzedaży kredytowanejObsługa zamówień z rezerwacją towarów oraz fakturami zaliczkowymiRozbudowana obsługa rachunków bankowych (złotówkowych lub walutowych) z operacjami wpłaty, wypłaty i transferu (plus opłaty prowizyjne, wyciągi, itp.)Pełna obsługa rozrachunków (należności i zobowiązań), w tym rozrachunków wielowalutowychWiele różnorodnych zestawień, raportów i analiz; możliwość tworzenia własnych raportówRozbudowana obsługa urządzeń zewnętrznych (kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki kodów paskowych)Pełna integracja z systemem zarządzania relacjami z klientami (CRM) Gestor GTPełna integracja z komputerową księgą przychodów i rozchodów Rachmistrz GT oraz systemem finansowo-księgowym Rewizor GT Szczegółowa specyfikacja systemu sprzedaży Subiekt GTNajważniejsze cechy programu Subiekt GTProfesjonalny system magazynowo-handlowy dla małych i średnich przedsiębiorstw.Dostosowany do wymogów i praktyk stosowanych w Unii Europejskiej.Intuicyjny kreator wdrożeniowy umożliwiający łatwe rozpoczęcie pracy z programem.Możliwość elektronicznego wysyłania danych do biura rachunkowego.Ewidencjonowanie użytkowników programu wraz z przydzielaniem im uprawnień do wykonywania określonych operacji.Rozwiązania interfejsowe zapewniające najwyższą ergonomię i wygodę pracy (możliwość uruchamiania modułów w zakładkach jak w przeglądarkach internetowych; rozbudowana parametryzacja list, wyszukiwanie, sortowanie, filtrowanie, zarządzanie kolumnami i wiele innych).Stały monitoring kondycji firmy dzięki szeregowi zestawień.Szereg skrótów klawiszowych umożliwiających obsługę programu wyłącznie za pomocą klawiatury.Możliwość tworzenia własnych raportów i zestawień w oparciu o technologie SQL, XML i COM.Motor bazy danych Microsoft SQL Server 2000, 2005, 2008 lub 2012 zapewniający wysoką wydajność i bezpieczeństwo pracy.Praca w sieci komputerowej lub na pojedynczym stanowisku.Wydruki graficzne (wszystkie) i tekstowe (główne). Możliwość zaawansowanego zarządzania wydrukami graficznymi z poziomu programu, wraz z możliwością ich edycji.Zaawansowane zarządzanie rozrachunkami (tworzenie i rozliczanie), wraz z pełną historią. Rozrachunki wspólne z Rewizorem GT.Licencja na trzy stanowiskaWspólne cechy dokumentówŁatwe wybieranie kontrahentów do dokumentów, zarówno z listy, jak i z mechanizmu InsTYNKT, który pozwala na wyszukiwanie po wpisaniu przez użytkownika fragmentu tekstu związanego z kontrahentem.Łatwe wstawianie specyfikacji towarowej do dokumentów. Wybór towarów dostępny z widocznej listy (możliwość filtrowania), za pomocą mechanizmu InsTYNKT, jak i z użyciem czytnika kodów kreskowych (klawiaturowy lub RS).Podgląd wystawionych już dokumentów oraz możliwość ich edytowania.Generowanie automatycznych dokumentów magazynowych do dokumentów handlowych.Multipodgląd dokumentów w widoku HTML-owym.Możliwość wydruku dokumentu w oparciu o wiele wzorców wydruku graficznych, jak i tekstowych.Możliwość wysyłania dokumentu w formacie PDF drogą elektroniczną.Możliwość drukowania naklejek na towary oraz dla kontrahenta na podstawie zawartości dokumentu.Rozliczanie dokumentu za pomocą jednego kliknięcia, jak również śledzenie historii rozliczenia.Łatwe i rozbudowane możliwości filtrowania i wyszukiwania dokumentów na podstawie szeregu kryteriów.Możliwość dopisywania nowych towarów i kontrahentów do kartoteki w trakcie wystawiania lub edytowania dokumentu.Dostęp do informatora o towarze oraz kontrahencie z poziomu dokumentu.Śledzenie historii cen towaru w trakcie wypisywania dokumentu.Możliwość potraktowania opakowania jako towaru na wybranych dokumentach.Możliwość wpisywania własnych uwag do dokumentu.Możliwość przypisywania dowolnej, definiowalnej kategorii dla dokumentu. Kategorie wykorzystywane są m.in. do filtrowania dokumentów oraz grupowania ich w czasie importu do programów księgowych.Dostępność różnych cen towarów w czasie wystawiania dokumentu.Możliwość parametryzowania ustawień dokumentów.Możliwość unieważniania dokumentów.Wysyłanie i pobieranie dokumentów za pomocą mechanizmu komunikacji plikowej.Ewidencjonowanie i rozliczanie handlu złomem oraz innych na zasadzie odwrotnego obciążenia (reverse charge), wraz z naliczaniem VAT na podstawie faktur wewnętrznych.Naliczanie i rozliczanie podatku akcyzowego od węgla i innych materiałów opałowychDokumenty sprzedażyObsługa podstawowych typów dokumentów: faktur sprzedaży, rachunków sprzedaży, paragonów, paragonów imiennych, faktur detalicznych na podstawie paragonów, korekt faktur, zwrotów detalicznych, faktur zaliczkowych.Konfigurowalność kolejności wydawania towarów: FIFO, LIFO, wg terminów ważności.Ustawianie w dokumencie wyliczania od cen netto lub brutto.Sprzedaż towarów poprzez wartość.Wystawianie dokumentów sprzedaży w różnych walutach po różnych kursach.Pobieranie kursów walut za pomocą mechanizmu InsMail.Możliwość przeliczania wstawionych już pozycji wg innych cen.Obsługa handlu z krajami UE oraz spoza UE.Obsługa transakcji VAT wraz z kodami transakcji.Możliwość sprzedaży usług jednorazowych, czyli takich, których nie chcemy ewidencjonować w kartotece towarów.Ustawianie odpowiednich rabatów w oparciu o domyślny rabat przypisany kontrahentowi, towarom, aktualną promocję lub podany ręcznie.Automatyczne wyliczanie podatku VAT już w fazie wypisywania dokumentu.Definiowanie innego odbiorcy towaru niż płatnik dokumentu.Możliwość dobierania rabatów do zadeklarowanej wartości dokumentu.Obsługa przedpłat od kontrahentów do dokumentów.Płatności gotówkowe, kartami płatniczymi, przelewem, kredytowe, kredytem kupieckim z określonym terminem płatności.Możliwość definiowania do jakiej kasy została dokonana gotówkowa płatność dokumentu.Definiowanie na jaki rachunek bankowy została dokonana płatność przelewem.Fiskalizacja dokumentów na drukarkach fiskalnych, wraz ze statusami fiskalizacji.Tworzenie dokumentów po odbiorze sprzedaży z kasy fiskalnej.Możliwość samodzielnego utworzenia dokumentu fiskalnego, jeśli odbiór sprzedaży z kasy fiskalnej jest niemożliwy.Ustawianie skutku magazynowego – czy dokument ma wydawać towar z magazynu natychmiast po zapisaniu, czy w terminie późniejszym.Łatwe wypisywanie korekt do faktur sprzedaży i zwrotów detalicznych za pomocą jednego kliknięcia na dokumencie.Możliwość wypisania korekt i zwrotów do dokumentów nieistniejących w Subiekcie GT (np. wystawionych przed wdrożeniem programu).Ewidencjonowanie i drukowanie adresu korespondencyjnego oraz adresu dostawy kontrahenta.Obsługa handlu w walutach obcych między polskimi podmiotami.Drukowanie numeru PESEL jako identyfikatora podatkowego osób fizycznych.Dokumenty zakupuEwidencjonowanie zewnętrznych dokumentów handlowych jako faktury zakupu, rachunki zakupu, korekty faktur zakupu.Możliwość wystawiania faktur zakupu RR dla rolników ryczałtowych.Obsługa wystawiania i potwierdzania not korygujących.Ewidencjonowanie zewnętrznych dokumentów za pomocą ich numerów oryginalnych, jak i nadawanych im numerów w Subiekcie GT.Kontrola unikalności numerów oryginalnych dokumentów.Łatwe wypisywanie korekt do dokumentów oraz not korygujących za pomocą jednego kliknięcia na dokumencie korygowanym.Możliwość skalkulowania cen towarów w kartotece na podstawie cen w dokumencie zakupu.Wystawianie faktur wewnętrznych na podstawie istniejących lub nieistniejących dokumentów zakupu, wystawianie korekt faktur wewnętrznychZamówienia i faktury zaliczkoweWystawianie dokumentów zamówień od klientów oraz do dostawców.Możliwość przekształcania zamówień w dokumenty handlowe, jak i magazynowe.Przekształcanie zamówień od klienta w zamówienia do dostawcy na podstawie podstawowych dostawców towarów.Ewidencjonowanie wpłat od klientów na poczet zamówień za pomocą faktur zaliczkowych.Wydruk zamówienia od klienta jako Faktura Pro Forma.Dwie metody naliczania VAT na fakturach zaliczkowych: różnicowa i proporcjonalna.Fiskalizacja faktur zaliczkowych.Możliwość wyboru wysyłania do drukarki fiskalnej nazw towarów występujących na fakturach zaliczkowych lub zbiorczych zaliczek w poszczególnych stawkach.Możliwość wystawiania faktur zaliczkowych w okresie przejściowym obowiązywania różnych stawek VAT na towary występujące w zamówieniu.Wyliczanie prognozowanej marży i zysku na zamówieniu od klienta.Ostrzeganie lub/i blokowanie przyjmowania zamówień od klientów zalegających z płatnościami.Definiowanie i drukowanie sugerowanych form płatności.Naliczanie i rozliczanie odpisów na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych.Dokumenty magazynoweEwidencjonowanie ruchu towaru do/z magazynu (w tym także z wirtualnym naliczeniem podatku VAT) oraz ruchu towaru między magazynami (oddziałami).Ewidencjonowanie wydań i przyjęć wewnętrznych za pomocą dokumentów przychodu i rozchodu wewnętrznego.Ewidencjonowanie inwentaryzacji w magazynie na dwa sposoby: pełny i uproszczony (szybki).Możliwość wypisywania faktur zbiorczych zarówno sprzedaży jak i zakupu na podstawie wystawionych wielu wydań lub przyjęć zewnętrznych.Przekształcanie dokumentu magazynowego do faktury zwykłej, faktury RR, paragonu i paragonu imiennego.Zbiorcze naliczanie korekt kosztów za podany okres czasu dla dokumentów handlowych i magazynowych.Możliwość skalkulowania cen towarów na podstawie dokumentów magazynowych przychodujących towar.Prowadzenie pełnej inwentaryzacji przez wielu pracowników na raz.Wprowadzanie automatycznego przychodu i rozchodu towarów na podstawie wykonanych inwentaryzacji.Możliwość ewidencjonowania przesortów na dokumencie zbierającym dane inwentaryzacyjne.Finanse i rozrachunkiEwidencjonowanie zewnętrznych dokumentów jako faktury zakupu, dokumentów kasowych (KP, KW) w definiowanych przez użytkownika kasach gotówkowych. Numeracja indywidualna dla każdej kasy. Moduł wspólny z Rewizorem GT.Ewidencjonowanie operacji bankowych (wpłata na konto, wypłata z konta) z podziałem na rachunki bankowe podmiotu. Moduł wspólny z Rewizorem GT.Możliwość dopisywania transferów bankowych pomiędzy kontami podmiotu – automatycznie tworzone są operacje wpłaty i wypłaty z konta.Możliwość określania statusów uzgodnienia operacji bankowych (operacja do uzgodnienia/uzgodniona/nieuzgodniona) z wykorzystaniem numerów wyciągów bankowych.Prowadzenie rachunków bankowych w dowolnej walucie – operacje bankowe muszą być ewidencjonowane w walucie danego rachunku.Moduły rozrachunkowe wspólne dla Subiekta GT i Rewizora GT.Obsługa 4 rodzajów rozrachunków: (N) należności, (Z) zobowiązania, (SN) spłaty należności, (SZ) spłaty zobowiązania.Ewidencjonowanie rozrachunków dla: odbiorców, dostawców, pracowników, urzędów skarbowych i oddziałów ZUS.Automatyczne generowanie rozrachunków przez wystawienie dokumentu handlowego. Dostępna jest również możliwość ręcznego wprowadzenia rozrachunków.Wiele sposobów rozliczania rozrachunków: pojedynczo, zbiorczo, przez skojarzenie z nierozliczonymi rozrachunkami przeciwnego typu, za pomocą dokumentu kompensacyjnego.Obsługa programu źródłowego (Subiekt GT, Rewizor GT lub Gratyfikant GT) w modułach rozrachunkowych.Obsługa cesji rozrachunku w sytuacji dekretacji dokumentów handlowych Subiekta GT płatnych kartą płatniczą lub ratalnie. Należność na centrum autoryzacji kart płatniczych jest automatycznie wiązana ze spłatą należności na płatnika (odbiorcę dokumentu).Pełna historia rozrachunków – możliwość obejrzenia stanu rozrachunków na dowolny dzień (3 zestawienia standardowe).Moduł Kompensaty, umożliwiający ewidencjonowanie dokumentów kompensacyjnych.Obsługa 3 stanów dokumentu kompensacyjnego: propozycja kompensacyjna, kompensata zrealizowana oraz kompensata odrzucona.Ewidencjonowanie wyciągów bankowych otrzymywanych z banków prowadzących rachunki bankowe podmiotu.Możliwość rozliczania rozrachunków w walutach obcych spłatami w złotówkach i vice versaKartotekiKartoteka kontrahentów z podziałem na odbiorców i dostawców oraz firmy i osoby.Ewidencjonowanie i wykorzystywanie adresów korespondencyjnych i dostawy przypisanych do kontrahentów.Rozbudowane parametry dla wprowadzanych pozycji kartotekowych.Możliwość przypisywania szeregu parametrów do kontrahenta – np. domyślny rabat, płatność, itd.Możliwość dodawania zdjęcia do kontrahenta.Grupowanie kontrahentów poprzez zapisywanie ich do grup oraz przypisywanie cech.Możliwość definiowania 8 pól własnych.Możliwość ewidencjonowania i przypisywania notatek do poszczególnych kontrahentów.Deaktywacja nieużywanych kontrahentów.Przesyłanie danych o kontrahentach do innych oddziałów za pomocą komunikacji plikowej.Ewidencjonowanie kontaktu do kontrahenta poprzez e-mail, telefon, faks oraz numery komunikatorów internetowych.Ewidencja asortymentu w podziale na towary, usługi, komplety i opakowania.Możliwość montowania kompletów ze składników zgodnie ze specyfikacją.Przesyłanie danych o towarach między oddziałami za pomocą komunikacji plikowej.Deaktywowanie nieużywanych pozycji kartoteki towarowej.Rozbudowana kalkulacja cen z uwzględnieniem wielu poziomów cen, własnych narzutów, marż, ceł, itd.Specyfikowanie danych niezbędnych do współpracy z urządzeniami zewnętrznymi (nazwa fiskalna, kod PLU, towar do ważenia na wadze etykietującej, otwarta cena w kasie fiskalnej).Możliwość przypisania wielu kodów kreskowych dla jednej pozycji towarowej.Przypisywanie podstawowych oraz dodatkowych jednostek miary.Możliwość przypisania sprzedaży towaru przez wartość.Definiowanie różnych stawek VAT przy zakupie i sprzedaży.Definiowanie powiązanego asortymentu, który automatycznie jest wstawiany do zawartości dokumentu wraz z towarem (np. sok i butelka).Definiowanie danych niezbędnych do deklaracji Intrastat.Grupowanie asortymentu poprzez zapisywanie go do grup oraz przypisywanie cech.Definiowanie do 8 pól własnych asortymentu towarowego.Możliwość wykonywania zbiorczych operacji na bazie towarowej, m.in. zmiany stawek VAT, PKWiU, cechy, grupy.Kartoteka wspólników i właścicieli.Kartoteka instytucji z podziałem na urzędy skarbowe i oddziały ZUS.Obsługa wielu innych słowników kartotekowych zebranych w module Słowniki.Współpraca z urządzeniami zewnętrznymiDrukowanie dokumentów za pomocą drukarek graficznych i tekstowych.Obsługa ponad 100 modeli kas fiskalnych.Obsługa prawie 50 modeli drukarek fiskalnych.Obsługa prawie 20 modeli wag etyk
ietujących.Możliwość współpracy z czytnikiem kodów kreskowych (klawiaturowy i RS), wraz z obsługą kodów ze zmienną ilością, ceną i wagą.Udostępnione przesyłanie i importowanie danych o towarach, odbiór sprzedaży, raporty dobowe i okresowe, oraz wiele innych operacji.Planowanie operacji do wykonania wraz z kolejnością ich wykonywania.Mechanizm synchronizacji zapewniający zgodność danych między Subiektem GT a urządzeniami.Raportowanie wykonania wszystkich operacji w rejestrze transmisji.Pozostałe funkcjonalnościObsługa deklaracji Intrastat.Definiowanie promocji na określone grupy asortymentu dla kontrahentów w oznaczonym terminie.Definiowanie i generowanie wielu cenników.Możliwość wykonywania przeceny z możliwością wyboru cen, które mają ulec zmianie, sposobu wyliczenia nowych cen oraz zaokrąglaniem zarówno do pełnych groszy/złotych, jak i do końcówek „.99”.Możliwość zablokowania do edycji dokumentów z wybranego okresu.Drukowanie wielu rodzajów naklejek zarówno dla towarów, jak i kontrahentów za pomocą wielu szablonów.Wiele zestawień prezentujących sprzedaż oraz zakupy w wielu ujęciach w wybranym okresie, stan rozrachunków, rejestry VAT sprzedaży i zakupu oraz wiele innych.Możliwość tworzenia własnych zestawień opartych na technologii SQL, XML, COM.Ponad 220 wzorców wydruku w standardzie.Możliwość tworzenia własnych wzorców wydruku w oparciu o istniejące już wzorce fabryczne.Możliwość eksportowania i importowania wzorców.Konfigurowalna kontrola poprawności NIP-u kontrahentów oraz rachunków bankowych.Rozbudowane parametry i słowniki zebrane w dedykowanych i osobnych modułach. Dodatkowo, kontekstowo wybrane parametry i słowniki są również dostępne z poziomu każdego modułu.Możliwość szczegółowego określenia uprawnień do wszystkich opcji w programie (Słowniki-Personel).Obsługa programu za pomocą klawiatury.Przeniesienie danych ze starszych programów: mikroSubiekt, mikroSubiekt dla Windows, Subiekt 4, Subiekt 5/Euro, Subiekt dla Windows.Rozbudowana archiwizacja danych: możliwość archiwizacji w trakcie pracy programu, archiwizacja pojedynczego podmiotu lub wszystkich (funkcjonalność dla biur rachunkowych), ustawianie harmonogramu archiwizacji, dowolne tworzenie nazwy archiwum, możliwość ustalania kompresji archiwum oraz możliwość zabezpieczenia archiwum hasłem.Praca sieciowa i możliwość definiowania wielu użytkowników programu.Wykorzystanie profesjonalnej bazy danych MS SQL Server 2000, 2005, 2008, 2008 R2 lub 2012.Unikatowy mechanizm InsMAIL informujący o ważnych zdarzeniach (m.in. pobieranie kursów walut, dostępne nowe wersje programu).Archiwizacja baz danych z możliwością ustalania harmonogramów.Kontekstowy system pomocy uruchamiający temat zgodny z miejscem wywołania.Pełna integracja z programem księgowym Rachmistrz GT (księga przychodów i rozchodów, podatek zryczałtowany), wspólna kartoteka kontrahentów.Pełna integracja z programem księgowym Rewizor GT (księga handlowa), wspólna kartoteka kontrahentów i rozrachunki.Pełna integracja z programem Gestor GT (zarządzanie relacjami z klientami), wspólna kartoteka kontrahentów i towarówKompatybilne urządzenia zewnętrzneLista urządzeń z którymi współpracuje Subiekt GT.Stan na 7 października 2014. Jeśli posiadasz najnowsze urządzenie producenta znajdującego się na poniższych listach, najprawdopodobniej Subiekt GT będzie je również obsługiwać. W celu upewnienia się prosimy o kontakt z RAJKAS.PLKasy fiskalne Adax Fasy 3100 Apollo Eco Apollo Jet Apollo Milano Dataprocess DSA 100S Dataprocess DSA 4000 Dataprocess DSA 4000S Dataprocess DSA 4000S (2001) Datecs MP-500T Datecs MP-500TA Datecs MP-5000 Datecs MP-55 Elcom Euro Elcom Euro Smart Elcom Euro-2100TX (27000 PLU) Elcom Euro-2100TX (8000 PLU) Elcom Euro-500T Handy (10000 PLU) Elcom Euro-500T Handy (2000 PLU) Elcom Euro-500TX Handy (10000 PLU) Elcom Euro-500TX Handy (2000 PLU) Elcom Smart Plus Elzab Alfa Extra (w tym nowa homologacja) Elzab Alfa Lux Elzab Alfa Lux 2047 Elzab Alfa Lux 4095 Elzab Alfa Max Elzab Alfa Max E Elzab Alfa Max E KP Elzab Alfa Plus Elzab Alfa Super (w tym nowa homologacja) Elzab Alfa Super 2047 Elzab Alfa Super 4095 Elzab Delta (w tym nowa homologacja) Elzab Delta 20479 Elzab Delta 9983 Elzab Delta Lux (w tym nowa homologacja) Elzab Delta Max Elzab Delta Max LAN Elzab Delta Max E Elzab Delta Max E LAN Elzab Delta Max G Elzab Delta Max G LAN Elzab Delta Max G E Elzab Delta Max G E LAN Elzab Eco Elzab Eta Elzab Jota (w tym nowa homologacja) Elzab Jota E Elzab Jota E (6143/4095 PLU) Elzab Jota E (6143 PLU), KP, LAN Elzab K10 Elzab K10+ Elzab Mini Elzab Mini 511 PLU Elzab Mini 2000 PLU Elzab Mini E Elzab Mini E z klawiaturą Elzab System 600 Euro Fasy ECR 4100 Fasy Smart Fasy Smile Fasy Wing NCR 2190 (5 VAT) NCR 2190 (7 VAT) Novitus Bravo Novitus Lupo Novitus Lupo E Novitus Mała Plus Novitus Mała Plus E Novitus PS 3000 NET Novitus PS 3000 PLUS Novitus PS 4000E Novitus Sento E Novitus Soleo Plus Novitus Soleo Plus E Omron GR-30/C Omron RS 1910Omron RS 28MF Omron RS 2810 Omron RS 28TF Optimus-iC Bonita Optimus-iC Bonita 2001 Optimus-iC Bravo Optimus-iC Bravo 2001 Optimus-iC CR-280 Plus (2.xx) Optimus-iC CR-280 Plus (3.01) Optimus-iC CR-280 Plus (3.02) Optimus-iC CR-280 Plus (3.03) Optimus-iC CR-280 Thermal (3.xx) Optimus-iC CR-280 Thermal (4.01) Optimus-iC CR-280 Thermal (4.02) Optimus-iC CR-280 Thermal (4.03) Optimus-iC Emo Optimus-iC Frigo 2001 Optimus-iC Fiesta 2001 Optimus-iC Małe Tango Optimus-iC Małe Tango 2001 Optimus-iC PS 2000 2.3 Optimus-iC PS 2000 2.5 Optimus-iC PS 2000 3.1 Optimus-iC PS 2000 4.2 Optimus-iC PS 2000 5.0 Optimus-iC Rumba Optimus-iC Rumba 2001 Optimus-iC System Optimus-iC System 2001 Optimus-iC Tango Optimus-iC Tango Plus Optimus/Novitus Bonita II Optimus/Novitus Mini Tax Optimus/Novitus Nano E Optimus/Novitus PS-3000 Optimus/Novitus Soleo Optimus/Novitus Tipo Posnet 2000 Posnet Bingo (homologacja 2001) Posnet Bingo HS Posnet Bingo HS 3.02 Posnet Bingo HS EJ Posnet Bingo HS EU Posnet Bingo Plus 2.01 Posnet Bingo XL Posnet Combo Posnet ECR/ECR Plus Posnet ECR 2001 Posnet Mobile Posnet Mobile 1.03 Posnet Mobile EU Posnet Mobile HS EJ Posnet Neo Posnet Neo EU Posnet Neo EJ Standard Posnet Neo EJ Plus Posnet Neo XL Posnet Neo XL EJ Posnet Perfekt Posnet Personal Sancash ECR 410 Sharp ER-A227P Sharp ER-A235P Sharp ER-A237P Sharp ER-A275P Sharp ER-A277P Sharp ER-A277PS Sharp ER-A285P Sharp ER-A445P (7 VAT) Sharp ER-A455P (7 VAT) Sharp ER-A457P (7 VAT) Sharp ER-A495PF (5 VAT) Sharp ER-A495PF (7 VAT) Sharp ER-A495PN (5 VAT) Sharp ER-A495PN (7 VAT) Sharp 277PS Torell Euro-2000T Alpha Total Tax TT-1100RSDrukarki fiskalne Chart Elektronik Futura 33 Elemis Giga Elzab FP-600 (5 VAT) Elzab FP-600 (7 VAT) Elzab Mera Elzab Mera E Elzab Mera EFV* Elzab Mera EFV TFT* Elzab Mera TE TFT Elzab Mera TE FV TFT* Elzab Omega (w tym nowa homologacja) Emar Duo Emar Printo 57T Emar Printo 57TE Epson TM-T801FV Innova Market Innova Profit Novitus Bono E* Novitus Delio Prime E* Novitus HD E Optimus-iC Spark 482G Optimus-iC Vega Optimus-iC Vento 2001 Optimus-iC Wiking (w tym nowa homologacja) Optimus-iC Wiking Termik (w tym nowa homologacja) Optimus/Novitus Delio Prime Optimus/Novitus Deon E* Optimus/Novitus Quarto Optimus/Novitus Vega MobilOptimus/Novitus Vivo Orhmet DF-1 Orhmet DF-2 Orhmet DF-3/PRINT-40 Posnet 3001 Posnet Combo DF FV* Posnet DF-300 Posnet DF-301 Posnet DF-302 Posnet Temo Posnet Temo HS EJ Posnet Thermal Posnet Thermal 2001 Posnet Thermal HD Posnet Thermal HS* Posnet Thermal FV* Posnet Thermal FV EJ LCD/LED* Posnet Thermal HS FV EJ* Posnet Thermal XL Posnet-Siemens ND-77 Torell Andros Torell Emar Duo Pro 2001 UPOS Columba FVA* UPOS FP-210FV* UPOS FP-T2001FV* UPOS FP-T260FVA* UPOS FP-T88FVA* UPOS FP-TA10FVA** modele obsługujące drukowanie fakturFiskalizacja zdalna Elzab Mera Emar Printo 57TPosnet Thermal HS FV UPOS FP-210FVWagi etykietujące CAS LP-15 Dataprocess Alexia Dataprocess DSP-585 Dataprocess DSP-800 Dibal/Optimus-iC K-235 Dibal/Optimus-iC K-255 Medesa CAT-5/1Medesa CAT-5/2 Medesa Eco Label Medesa Proxima Optimus-iC DSP-800 Optimus-iC DSP-802 Optimus-iC DSP-803 Optimus-iC DSP-804Oraz liczne czytniki kodów kreskowych (klawiaturowe i RS-232). Przykładowe ekrany ilustrujące funkcjonalność Subiekta GT Wprowadzanie danych towaru z wykorzystaniem słownika PKWiU Dane kontrahenta Dane firmy Faktura sprzedaży w walucie obcej Oznaczanie rozliczania dokumentu metodą kasową Sprzedaż wyrobów węglowych ze zwolnieniem z akcyzy Zwrot ze sprzedaży detalicznej typu reklamacja Faktura sprzedaży opodatkowanie marży Opis pozycji na paragonie Faktura wewnętrzna podatku należnego z tytułu WNT Stan realizacji zamówienia od klienta Wystawienie noty korygującej Faktura zakupu od rolnika z naliczeniem funduszu promocji Rozrachunki z kontrahentem Windykacja należności Definiowanie promocji Definiowanie szablonu naklejki Inwentaryzacja stanów magazynowych Generowanie deklaracji INSTRASTAT PRZYWÓZ Konfiguracja drukarki fiskalnej Edycja wzorca wydruku faktury sprzedaży Parametry wydruków tekstowych Parametry – automatyczne pobieranie kursów walut Definiowanie dodatkowych pól własnych dla towarów Wymagania systemowe Subiekt GTKomputer z procesorem minimum 1 GHz (zalecane 2 GHz lub więcej)Minimum 512 MB pamięci RAM (zalecane 1 GB lub więcej);System operacyjny Windows Server 2003, Windows XP SP3, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 (lub nowszy);Microsoft Internet Explorer 6.0 (lub nowszy);Około 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym dla instalacji klienckiej i około 1 GB dla serwerowej;Dowolny napęd DVD-ROM (do instalacji programu);System obsługi baz danych Microsoft SQL Server 2000, 2005, 2008, 2008 R2 lub 2012 – bezpłatna wersja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition dostarczana jest na instalacyjnej płycie DVD (przy większej ilości zgromadzonych danych lub potrzebie wykorzystania większej ilości pamięci zachęcamy do zakupu pełnej wersji Microsoft SQL Server);Dowolna drukarka pracująca w środowisku Windows (do realizacji wydruków)…

drzewa bst, art 543 kodeksu cywilnego, popularność języków programowania, upl-1 elektronicznie, jak usunąc plik którego sie nie da, mssql express 2019, amms logowanie, e deklaracje ministerstwo finansów 2014, jak się przebranżowić w wieku 30 lat, biała księga podatnika, abonline pl, słowa na s po angielsku, zajęcie alimentacyjne, ecod pl, łuk standardowy

yyyyy